Hapo Land cam kết sẽ giữ bảo mật tuyệt đối và an toàn những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng website này. Đội ngũ phát triển website của chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các chính sách bảo mật dưới đây để hiểu rõ về những hành động và cách thực hiện của chúng tôi đối với những thông tin của bạn.

1/ Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người dùng trên website: 

Hapo Land can kết chỉ thu thập và sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích công khai, phù hợp và tuân thủ các điều khoản thuộc chính sách bảo mật. Trong một số trường hợp đặc biệt và bắt buộc, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để liên hệ với bạn qua nhiều hình thức.

2/ Phạm vi thu thập dữ liệu người dùng

Hapo Land sẽ thu thập thông tin, dữ liệu của người dùng về:

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng hệ thống để thu thập các thông tin về kết nối và đường truyền Internet của bạn:

3/ Chia sẻ thông tin người dùng

Hapo Land cam kết chỉ trao đổi và sử dụng thông tin người dùng trong nội bộ đội ngũ nhân viên. 

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, trao đổi thông tin này với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào trừ các trường hợp sau đây: